19 gen Com s’envien les fotos?

Adjunteu les fotos a la segona pàgina (complements) del formulari de personalització del teu conte.